Ehdolla aluevaaleissa

Tammikuussa valitaan historian ensimmäiset hyvinvointialueen valtuustot, jotka jatkossa päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Olen ehdolla Varsinais-Suomen aluevaaleissa.

Apulaispormestarin tehtävässä on toki riittävästi tekemistä siinäkin, mutta ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto kunniakkaasti hyvinvointialueelle ja pitää vuoropuhelu kaupungin ja hyvinvointialueen välillä selkeänä ja hyvänä. Siksi pidän ennen kaikkea etuna, että tunnen Turun tilannetta ja haluan olla vaikuttamassa siihen, että muutos sujuisi mahdollisimman hyvin kiireisessä aikataulussa. Valtuustot aloittavat työnsä maaliskuussa 2022 ja palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että ihmiset saavat palvelut oikeaan aikaan, että palvelupolut sujuvoituvat eikä esimerkiksi lasten ja nuorten palvelujen väliin muodostu raja-aitoja kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Haluan huolehtia järjestöjen toiminnan jatkuvuudesta ja niiden asiantuntijuuden hyödyntämisestä sekä hyvästä palveluohjauksesta, jossa paljon palveluja tarvitseville on saatavissa apua yhdeltä luukulta. Haluan, että sosiaalipalvelut eivät jää terveyspalvelujen jalkoihin, vaikka uudistusta tehdään aika paljon terveydenhoito edellä. Haluan, että tasaamme terveys- ja hyvinvointieroja ja huolehdimme, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, olivat he sitten päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa eläviä, lastensuojelua tarvitsevia, paperittomia tai pitkäaikaissairaita, pidetään mukana yhteiskunnassa. Siksi olen ehdolla näissä vaaleissa.

Tänään äänestetään Turun suunta

Tänään äänestetään Turulle uusi kaupunginvaltuusto, joka päättää mihin suuntaan kaupunkia seuraavat neljä vuotta viedään. Ääntään kannattaa käyttää, jotta valtuusto olisi kaikkien kaupunkilaisten näköinen. Vaalihuoneistot ovat auki kello 9-20.

Valtuuston lisäksi Turussa äänestetään ensimmäistä kertaa samalla myös pormestarista, jonka valtuusto valitsee keskuudestaan ja joka lähtökohtaisesti on eniten ääniä saaneen puolueen pormestariehdokas. Pormestari johtaa jatkossa kaupunkia yhdessä kolmen apulaispormestarin kanssa.

Olen koko sydämestäni ehdolla Turun pormestariksi, sillä rakastan Turkua ja haluan tehdä töitä sen kehittämiseksi yhä paremmaksi kaupungiksi. Olen saanut olla mukana viimeiset neljä kautta erilaisissa luottamustehtävissä oman työni ohella. Nyt tavoitteenani on pormestarina keskittyä työskentelemään kotikaupunkini ja kaupunkilaisten hyväksi, minkä ajattelen luontevaksi jatkumoksi sille työlle, jota olen tähän mennessä Turussa saanut tehdä.

Haluaisin Turun olevan kestävä, inhimillinen ja rohkeasti huomiseen katsova kaupunki. Se tarkoittaa sitä, että korjaamme koronan jäljet ihmisten arjessa, teemme kunnianhimoisista ilmastotavoitteistamme totta, huolehdimme mielenterveyspalvelujen saatavuudesta, riittävän pienistä opetusryhmistä kouluissa, kulttuurin mahdollisuuksista kukoistaa, että kaikilla on koti ja apua, kun sitä tarvitsee. Rohkeutta tarvitsemme suunnitellessamme kaupungin tulevaisuutta. Emme tee päätöksiä vain itseämme varten; niillä on vaikututusta myös pitkälle tuleviin vuosikymmeniin. Turun on oltava kestävästi kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen kaupunki ja sitä varten meidän pitää uskaltaa kehittyä. Meidän pitää varmistaa, että myös lastemme lapsilla on mahdollisuus elää hyvää elämää, nauttia neljästä vuodenajasta, käydä laadukkaita kouluja, uida puhtaassa Saaristomeressä ja asua maailman parhaassa kaupungissa.

Vaalitavoitteiden lisäksi politiikassa on aina kyse myös ihmisistä. Turussa tarvitaan yhteistä näkemystä, jotta saamme aikaan hyviä päätöksiä. Yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi tarvitaan neuvotteluja, kykyä perustella omat näkemyksensä, ymmärrystä toisten tulokulmista ja halua löytää ratkaisu. Nämä kaikki ovat asioita, joita olen halunnut työssäni ja luottamustehtävissäni korostaa. Haluan rakentaa siltoja, en polttaa niitä. Haluan, että rakennamme tätä kaupunkia yhdessä, avoimesti.

Muista äänestää tänään.

Huomisen Turusta päätetään tänään

Kunnissa päätetään niistä kaikkein tärkeimmistä asioista: lastemme kouluista, lähiluonnon suojelusta, turvallisesta asuinympäristöstä, siitä, kuinka usein bussi kulkee, missä on työpaikkoja ja että jokaisesta huolehditaan. Samalla kaupungeissa tehdään todeksi isot tavoitteet, kuten ilmastonmuutoksen torjunta ja koronapandemiasta selviäminen. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, ketkä näistä asioista ovat päättämässä.

Kuntavaalit käydään 13.6. Niissä valitaan Turkuun uutta 67 kaupunginvaltuutettua. Valtuusto valitsee keskuudestaan uuden pormestarin ja kolme apulaispormestaria puolueiden kannatuksen ja yhdessä rakennetun pormestariohjelman perusteella. Pormestari johtaa Turkua seuraavat neljä vuotta.

Vihreiden Turku on kunnianhimoinen ilmastotaistelija ja lähiluonnon suojelija, jokaisesta turkulaisesta välittävä eriarvoisuuden purkaja, koulujen ja kulttuurin puolustaja ja rohkeasti huomiseen katsova, kestävästi kasvava kaupunki. Äänestämällä vihreitä äänestää näitä vihreiden vaaliohjelman tavoitteita Turun valtuustoon ja sen myötä pormestariohjelmaan.

Vihreillä on Turussa sata upeaa kuntavaaliehdokasta ehdokasnumeroilla 369-468. Minä olen vihreiden pormestariehdokas. Äänestämällä ketä tahansa vihreää ehdokasta äänestää vihreän politiikan ja vihreän pormestarin puolesta. Minua voi äänestää numerolla 441. Tervetuloa sivuilleni tutustumaan tarkemmin ajatuksiini!

Ennakkoäänestys käydään 26.5.-8.6. Muista äänestää, sillä huomisen Turusta päätetään juuri nyt. Sinun äänelläsi: Huomenna Turku on vihreä.

Vaalit siirtyvät, aiheet pysyvät

Vaalit päätettiin vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Kampanjointiaika pitenee ja uusien valtuustojen kausi alkaa aiottua myöhemmin, mutta muuten mikään ei muutu: tavoitteenamme on edelleen tehdä Turusta vihreämpi kaupunki, korjata koronan jäljet asukkaiden arjessa, elvyttää kaupunki uuteen aikaan, pitää kaikki mukana ja tarttua kunnianhimoisesti aikamme suurimman haasteen, ilmastonmuutoksen, torjuntaan. Turun suunta valitaan kesäkuussa, tervetuloa mukaan valitsemaan sitä!

Pormestarivaalit 2021

Tänä keväänä käydään kuntavaalit, joissa Turku saa suunnan seuraaville vuosille. Haluaisin, että se suunta on kestävä ja inhimillinen. Korjaamme koronan jäljet kaupunkilaisten arjessa ja huolehdimme, että kaikki saavat äänensä kuuluville ja apua ajoissa. Teemme totta kunnianhimoisista ilmastotavoitteistamme ja varmistamme, että puhdas luonto on kaikkien lähellä. Uskomme tulevaisuuteen ja kehitämme Turkua kestävänä ja kansainvälisenä kulttuurin ja meren kaupunkina.

Olen vihreiden pormestariehdokas ja valtavan motivoitunut pormestarin tehtävästä; rakastan Turkua ja on ollut palkitsevaa olla viemässä sitä vihreämpään suuntaan viime vuosina kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja neljän kauden ajan kaupunginvaltuutettuna. Olemme puolustaneet kouluja ja luontoa, panostaneet ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vähentäneet merkittävästi päästöjä. Tätä työtä haluaisin jatkaa. Turun on mahdollista ottaa taas askel eteenpäin vihreänä kaupunkina. Vaikka olemme menneet hyvään suuntaan, paljon on vielä pyöräteitä rakennettavana, joukkoliikennettä kehitettävänä ja palvelujen saatavuutta parannettavana. Vielä riittää töitä terveiden koulutilojen, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja asunnottomuuden kanssa.

Pormestarina haluaisin olla luomassa kaupunkia, jossa kaikenikäiset voivat elää hyvää elämää. Kaupungeilla on tärkeä rooli siinä, että torjumme ylisukupolvista köyhyyttä ja rakennamme yhdenvertaista huomista koulujen, päiväkotien ja matalan kynnyksen perhepalvelujen avulla. Kaupungeilla on myös olennainen rooli maailmanlaajuisten haasteiden ratkomisessa: pandemioiden leviäminen ja ilmastopäästöt hillitään kaupungeissa. Edelläkävijäkaupungit menestyvät ja minä haluan, että Turku on edelläkävijä, sillä menestyvässä kaupungissa ihmiset voivat paremmin.

Tarvitsen apuasi – tehdään Turusta yhdessä maailman paras kaupunki! Huomenna Turku on vihreä.

Ehdolle vihreiden pormestariehdokkaaksi

Olen päättänyt asettua ehdolle vihreiden pormestariehdokkaaksi kevään 2021 kuntavaaleissa, joissa Turussa otetaan historiallinen siirtymä kohti pormestariaikakautta.

Pormestarin työ motivoi minua valtavasti, sillä rakastan Turkua, ja edessämme olevat muutosten vuodet ovat iso mahdollisuus ottaa Turussa ihan uusi vaihde vihreänä kaupunkina – suunta, johon sitä on ollut ilo olla viemässä viime vuosina. Kun elämme koronan kiristämässä kuntataloudessa ilmastonmuutoksen hillinnän ja soteuudistuksen ratkaisevia vuosia, meillä on mahdollisuus rakentaa kaupunkia uudelleen kestävästi. Se on tilaisuus, johon en voi olla tarttumatta.

Seuraavalla vaalikaudella meidän tärkeimmät tehtävämme on pitää kaikki kaupunkilaiset mukana ja viedä Turku kohti hiilineutraaliutta. Meidän on huolehdittava, että yksikään mielenterveysongelmien kanssa elävä kaupunkilainen, yksinhuoltaja, yksinäinen vanhus tai pikkukoululainen ei jää vaille tarvitsemaansa tukea tai putoa mihinkään väleihin, kun palveluja järjestetään uusiksi. Sote-uudistuksen jälkeenkin kaupungilla on iso rooli siinä, että ihmiset viihtyvät arjessaan ja voivat hyvin. Kirjastojen ja lähiluonnon merkitys on entistä isompi. Vihreässä Turussa kaupunkilaiset ovat tiiviisti mukana kaupungin suunnittelussa ja sen tavoitteiden toteuttamisessa. Ilmastotavoitteisiin päästään kestävillä liikenneratkaisuilla.

Vihreät valitsevat pormestariehdokkaansa jäsenäänestyksessä, jos ehdokkaita on 11.9. mennessä ilmoittautunut useampi kuin yksi.

Kiitos

Vaalit on käyty ja Vihreät teki valtakunnallisesti vaalivoiton, josta on syytä iloita. Vaikka valtakunnallinen kannatuksen kasvu tuntuu hyvältä, pettymys Varsinais-Suomen tulokseen on iso. Odotetut kaksi paikkaamme eivät toteutuneet vieläkään. Kauas se ei jäänyt ja oli sinänsä myönteistä saada parempi tulos kuin kaksissa aiemmissa eduskuntavaaleissa, joissa ehdolla oli istuva kansanedustaja, joka nyt puuttui. Mutta paikkamäärään parantunut tulos ei realisoitunut, mikä harmittaa.

Oma äänimääräni oli parempi kuin koskaan ennen, 3790 ääntä. Suuri kiitos jokaisesta💚 On uskomatonta saada niin monen ihmisen luottamus. Varakansanedustajan pesti on tuttu, jatkan siinä nyt neljättä kertaa. Tämä on toki pettymys viikkojen intensiivisen työn ja kaikkien vuosien jälkeen, mutta minulla on mielenkiintoinen poliittinen tehtävä kotikaupungissani, joten tämä ei ole suurin pettymys. Suurin pettymys on listamme kokonaismenestys, jonka eteen ehdokkaat tekivät valtavasti töitä ja joka ei silti toteutunut toivotusti ja odotetusti.

Kiitos aivan valtavasti kaikesta saamastani tuesta! Työ vihreämmän maailman puolesta jatkuu, varmasti 💚

Näytä luontosi ja äänestä

Tänään Suomeen valitaan uusi eduskunta: 200 kansanedustajaa, jotka ratkaisevat isoja kysymyksiä. Seuraavan vaalikauden aikana täytyy tehdä päätökset, joilla estetään ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteen. Aikaa ei ole hukattavaksi; tarvitaan kunnianhimoinen ja ripeä ilmasto-ohjelma. Niukimmin elävien toimeentuloa on parannettava, sosiaaliturvan uudistaminen aloitettava, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta lisättävä ja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy asetettava politiikan keskiöön. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reformi pitää saada valmiiksi ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua tuettava. Ratkottavat asiat eivät lopu ihan heti kesken.

Demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokainen äänioikeutettu äänestää sellaisen Suomen puolesta, jollaisen haluaa. Vihreät ehdokkaat löytyvät Varsinais-Suomessa numeroilla 144-160. Minua voi äänestää numerolla 153.

Tarvitsemme katseen eteenpäin. Näytä luontosi. Äänestä.