Vaalit siirtyvät, aiheet pysyvät

Vaalit päätettiin vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Kampanjointiaika pitenee ja uusien valtuustojen kausi alkaa aiottua myöhemmin, mutta muuten mikään ei muutu: tavoitteenamme on edelleen tehdä Turusta vihreämpi kaupunki, korjata koronan jäljet asukkaiden arjessa, elvyttää kaupunki uuteen aikaan, pitää kaikki mukana ja tarttua kunnianhimoisesti aikamme suurimman haasteen, ilmastonmuutoksen, torjuntaan. Turun suunta valitaan kesäkuussa, tervetuloa mukaan valitsemaan sitä!

Pormestarivaalit 2021

Tänä keväänä käydään kuntavaalit, joissa Turku saa suunnan seuraaville vuosille. Haluaisin, että se suunta on kestävä ja inhimillinen. Korjaamme koronan jäljet kaupunkilaisten arjessa ja huolehdimme, että kaikki saavat äänensä kuuluville ja apua ajoissa. Teemme totta kunnianhimoisista ilmastotavoitteistamme ja varmistamme, että puhdas luonto on kaikkien lähellä. Uskomme tulevaisuuteen ja kehitämme Turkua kestävänä ja kansainvälisenä kulttuurin ja meren kaupunkina.

Olen vihreiden pormestariehdokas ja valtavan motivoitunut pormestarin tehtävästä; rakastan Turkua ja on ollut palkitsevaa olla viemässä sitä vihreämpään suuntaan viime vuosina kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja neljän kauden ajan kaupunginvaltuutettuna. Olemme puolustaneet kouluja ja luontoa, panostaneet ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vähentäneet merkittävästi päästöjä. Tätä työtä haluaisin jatkaa. Turun on mahdollista ottaa taas askel eteenpäin vihreänä kaupunkina. Vaikka olemme menneet hyvään suuntaan, paljon on vielä pyöräteitä rakennettavana, joukkoliikennettä kehitettävänä ja palvelujen saatavuutta parannettavana. Vielä riittää töitä terveiden koulutilojen, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja asunnottomuuden kanssa.

Pormestarina haluaisin olla luomassa kaupunkia, jossa kaikenikäiset voivat elää hyvää elämää. Kaupungeilla on tärkeä rooli siinä, että torjumme ylisukupolvista köyhyyttä ja rakennamme yhdenvertaista huomista koulujen, päiväkotien ja matalan kynnyksen perhepalvelujen avulla. Kaupungeilla on myös olennainen rooli maailmanlaajuisten haasteiden ratkomisessa: pandemioiden leviäminen ja ilmastopäästöt hillitään kaupungeissa. Edelläkävijäkaupungit menestyvät ja minä haluan, että Turku on edelläkävijä, sillä menestyvässä kaupungissa ihmiset voivat paremmin.

Tarvitsen apuasi – tehdään Turusta yhdessä maailman paras kaupunki! Huomenna Turku on vihreä.

Ehdolle vihreiden pormestariehdokkaaksi

Olen päättänyt asettua ehdolle vihreiden pormestariehdokkaaksi kevään 2021 kuntavaaleissa, joissa Turussa otetaan historiallinen siirtymä kohti pormestariaikakautta.

Pormestarin työ motivoi minua valtavasti, sillä rakastan Turkua, ja edessämme olevat muutosten vuodet ovat iso mahdollisuus ottaa Turussa ihan uusi vaihde vihreänä kaupunkina – suunta, johon sitä on ollut ilo olla viemässä viime vuosina. Kun elämme koronan kiristämässä kuntataloudessa ilmastonmuutoksen hillinnän ja soteuudistuksen ratkaisevia vuosia, meillä on mahdollisuus rakentaa kaupunkia uudelleen kestävästi. Se on tilaisuus, johon en voi olla tarttumatta.

Seuraavalla vaalikaudella meidän tärkeimmät tehtävämme on pitää kaikki kaupunkilaiset mukana ja viedä Turku kohti hiilineutraaliutta. Meidän on huolehdittava, että yksikään mielenterveysongelmien kanssa elävä kaupunkilainen, yksinhuoltaja, yksinäinen vanhus tai pikkukoululainen ei jää vaille tarvitsemaansa tukea tai putoa mihinkään väleihin, kun palveluja järjestetään uusiksi. Sote-uudistuksen jälkeenkin kaupungilla on iso rooli siinä, että ihmiset viihtyvät arjessaan ja voivat hyvin. Kirjastojen ja lähiluonnon merkitys on entistä isompi. Vihreässä Turussa kaupunkilaiset ovat tiiviisti mukana kaupungin suunnittelussa ja sen tavoitteiden toteuttamisessa. Ilmastotavoitteisiin päästään kestävillä liikenneratkaisuilla.

Vihreät valitsevat pormestariehdokkaansa jäsenäänestyksessä, jos ehdokkaita on 11.9. mennessä ilmoittautunut useampi kuin yksi.

Kiitos

Vaalit on käyty ja Vihreät teki valtakunnallisesti vaalivoiton, josta on syytä iloita. Vaikka valtakunnallinen kannatuksen kasvu tuntuu hyvältä, pettymys Varsinais-Suomen tulokseen on iso. Odotetut kaksi paikkaamme eivät toteutuneet vieläkään. Kauas se ei jäänyt ja oli sinänsä myönteistä saada parempi tulos kuin kaksissa aiemmissa eduskuntavaaleissa, joissa ehdolla oli istuva kansanedustaja, joka nyt puuttui. Mutta paikkamäärään parantunut tulos ei realisoitunut, mikä harmittaa.

Oma äänimääräni oli parempi kuin koskaan ennen, 3790 ääntä. Suuri kiitos jokaisesta💚 On uskomatonta saada niin monen ihmisen luottamus. Varakansanedustajan pesti on tuttu, jatkan siinä nyt neljättä kertaa. Tämä on toki pettymys viikkojen intensiivisen työn ja kaikkien vuosien jälkeen, mutta minulla on mielenkiintoinen poliittinen tehtävä kotikaupungissani, joten tämä ei ole suurin pettymys. Suurin pettymys on listamme kokonaismenestys, jonka eteen ehdokkaat tekivät valtavasti töitä ja joka ei silti toteutunut toivotusti ja odotetusti.

Kiitos aivan valtavasti kaikesta saamastani tuesta! Työ vihreämmän maailman puolesta jatkuu, varmasti 💚

Näytä luontosi ja äänestä

Tänään Suomeen valitaan uusi eduskunta: 200 kansanedustajaa, jotka ratkaisevat isoja kysymyksiä. Seuraavan vaalikauden aikana täytyy tehdä päätökset, joilla estetään ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteen. Aikaa ei ole hukattavaksi; tarvitaan kunnianhimoinen ja ripeä ilmasto-ohjelma. Niukimmin elävien toimeentuloa on parannettava, sosiaaliturvan uudistaminen aloitettava, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta lisättävä ja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy asetettava politiikan keskiöön. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reformi pitää saada valmiiksi ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua tuettava. Ratkottavat asiat eivät lopu ihan heti kesken.

Demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää, että jokainen äänioikeutettu äänestää sellaisen Suomen puolesta, jollaisen haluaa. Vihreät ehdokkaat löytyvät Varsinais-Suomessa numeroilla 144-160. Minua voi äänestää numerolla 153.

Tarvitsemme katseen eteenpäin. Näytä luontosi. Äänestä.

Vastauksiani vaalikonekysymyksiin

Vaalikoneissa kysytään monia tärkeitä ja kiinnostavia kysymyksiä. Niitä selaamalla voi saada aika hyvän käsityksen ehdokkaan ajatuksista ja arvoista. Tervetuloa tutustumaan vaalikonevastauksiini:

YLEn vaalikone

HS:n vaalikone

TS:n vaalikone

MTV:n vaalikone

IS:n vaalikone

Turkulaisen vaalikone

IL:n vaalikone

Nyt se alkaa

Nimittäin kuuma vaalikevät! Vaalipäivään on aikaa reilut pari kuukautta, joiden aikana keskustelen vaalitenteissä, kierrän Varsinais-Suomessa, jaan tukiryhmän kanssa tuhansia esitteitä marketeilla, toreilla ja vaalikaduilla, järjestän Mitä perheille kuuluu? -seminaarin, osallistun Varsinais-Suomen vihreiden sekä vihreiden naisten vaalistartteihin, täytän vaalikoneita, kirjoitan mielipiteitä ja teen yhdessä muiden vihreiden ehdokkaiden kanssa vaalivoittoa. Eniten toivon paljon hyviä kohtaamisia ja keskusteluja ihmisten kanssa, ne ovat vaalien tekemisessä ehdottomasti parasta. Päivitän nettisivuilleni säännöllisesti missä liikun – toivottavasti tavataan!

2 793 kohtaloa liikaa

Meidän aikuisten tärkeimpiä tehtäviä maailmassa on huolehtia, ettei yksikään nuori syrjäytyisi ja että jokaisella lapsella olisi valoisa tulevaisuus. Vaikka moni ammattilainen tekee joka päivä antaumuksella töitä lasten ja nuorten hyväksi, yhteiset keinomme eivät ole olleet riittäviä. Turussa on 2 793 syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta.

Jokaisella syrjään jäävällä nuorella on liian iso inhimillinen ja taloudellinen hinta, jonka on laskettu olevan yli miljoona euroa. Tarvitaan politiikkaa, jolla kaikki pidetään kyydissä. Turussa on tämän vuoksi tehty toimenpideohjelma syrjäytymisen ehkäisemiseksi, josta päättäminen on yksi Turun kaupunginvaltuuston vuoden tärkeimmistä päätöksistä.Riski syrjäytymiselle syntyy erityisesti silloin, kun peruskoulun jälkeinen koulutus puuttuu. Syrjäytymisriski on myös valitettavan periytyvä; pitkäaikaistyöttömyys ja erilaiset ongelmat perheessä heijastuvat lapsiin. Siksi on tärkeää, että hyvinvointieroja tasataan jo varhaisessa vaiheessa suuntaamalla resursseja sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan. Yksi Turun syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteistä onkin tasa-arvorahan kehittäminen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Koululla on oleellinen rooli lasten ja nuorten elämässä, koska siellä tavoitetaan kaikki. Kodin ja koulun vuorovaikutusta vahvistetaan mm. vanhempien vertaismentoroinnilla. Koulujen ympärille luodaan perhekeskuksia, joiden toimintamallia kehitetään jo valmistuneissa Syvälahdessa ja Ypsilonissa ja laajennetaan myöhemmin muualle kaupunkiin.

Nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin haetaan ratkaisuja lisäämällä yläkouluihin ja toiselle asteelle kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa ja kouluttamalla henkilökuntaa mielenterveydestä. Kynnystä hakea ja saada apua pyritään näin madaltamaan.

Myös vapaa-ajalla ja harrastamisella on tärkeä merkitys hyvälle elämälle. Turun toimenpiteisiin kuuluu Kimmoke-rannekkeen käytön laajentaminen työttömien perheenjäsenille, mikä mahdollistaa harrastamisen taloudellisessa niukkuudessa eläville lapsille ja nuorille. Yhteistyössä järjestöjen kanssa nuorille varmistetaan turvallinen aikuinen ja matala kynnys myös virka-ajan ulkopuolella.

Syrjäytymisen ehkäisyn ohjelmaa on kaivattu Turussa kipeästi. Jokainen syrjään jääneestä 2 793 nuoresta on liikaa.

Kolumni on julkaistu Turkulaisessa 26.1.2019

Hyvää uutta vuotta

Tällä puheella toivotin hyvää uutta vuotta Turun Tuomiokirkon eteen vuodenvaihdetta juhlimaan tulleille turkulaisille. Hyvää uutta vuotta teille kaikille muillekin!

Hyvät kaupunkilaiset, bästa Åbobor,

Vuosi 2018 on kohta päättymässä ja saamme yhdessä ottaa vastaan uuden vuoden. Ilmassa on valtavasti odotusta, toivoa ja tietenkin iloa siitä, että saamme vastaanottaa uuden vuoden täällä Suomen Turussa, Suomen historian syntysijoilla, yhdessä maailman parhaista kaupungeista.

Vuodenvaihde on yleensä aikaa, jolloin me katsomme taaksepäin ja summaamme edellisen vuoden tekoja ja tapahtumia vaalien mielessä niitä elämän tähtihetkiä, iloisia ja haikeita, jotka haluamme säilyttää muistoissamme.

Samtidigt ser vi framåt mot det kommande året, fattar beslut, avger löften och drömmer om vart vår livsstig kommer att ta oss nästa år. Nyåret har alltid varit en av mina favoritfester, eftersom då är det tid för ett slags bokslut; uuden vuoden kynnyksellä on luontevaa pysähtyä pohtimaan, miten on mennyt ja mitä uutta kaipaisi. Niin omaan elämäänsä kuin maailmaan ympärillä.

Turussa kulunut vuosi on ollut vauhdikas. Kaupunkiimme ja koko Lounais-Suomeen on syntynyt lisää vipinää uusien työpaikkojen myötä. Jopa puolet viimeisen vuoden aikana Suomessa syntyneistä uusista työpaikoista syntyi Lounais-Suomeen ja suuri osa niistä juuri Turkuun. De nya arbetsplatserna har medfört nya invånare, nya hem och nya tjänster till Åbo. Välkomna allihop!

Keskustaa on tänä vuonna kehitetty Turussa ponnekkaasti uuden keskustankehittämisvision myötä – ja kun kuokka vihdoin osui kauppatorin kiviin. Hela det kommersiella centrumet verkar för närvarande vara under renovering och vad man än tycker om torgparkeringen, så väntar vi alla säkert ivrigt på att allt blir färdigt.Tänä vuonna Turkuun on tullut huikean suosion saavuttaneet Föllärit, monia uusia ravintoloita, uudet Yli-Maarian ja Syvälahden koulut, hienoja näytelmiä, elokuvatuotantoja ja vaikka mitä muuta!

Olemme tehneet myös paljon lupauksia tulevaan. Olemme luvanneet olla hiilineutraali kaupunki, joka on kaupunkikulttuuriltaan vireä ja taloudeltaan tasapainoinen. Vi har lovat att tjänsterna ska vara kundinriktade, trafiklösningarna ska ha låga utsläpp och att jämlikhet ska råda mellan stadens olika delar. Ei aivan pieniä lupauksia, joiden toteuttamiseen on aikaa tasan yksi vuosikymmenen.

Kun nimittäin kymmenen vuoden päästä seisomme tässä vastaanottamassa vuotta 2029, Turku valmistautuu vastaanottamaan 800-vuotisjuhlavuottaan. Kymmenessä vuodessa tavoitteistamme ja toiveistamme on tehtävä totta, jotta voimme olla Suomen vanhin ja rohkein kaupunki, oldest ja boldest, kuten joskus sanomme.

Ja tätä työtä tehdään joka päivä, myös ensi vuonna. Vuosi 2019 tuo Turkuun ainakin joukkoliikennepäätöksen ja Fölikulaarin Kakolanmäelle. Vi får se om det nästa året blir ett år när landskapen tar ansvar för social- och hälsovårdstjänster och kanske även annat – åtminstone blir beslut om dessa klara nästa år.

Toiveita on paljon, jospa vaikka maan uusi hallitus tekisi päätöksen tunnin junasta Turusta Helsinkiin. Tai pitäisikö ennemminkin sanoa Helsingistä Turkuun, sillä kyllä me tulevinakin vuosina tulemme tarvitsemaan lisää työvoimaa kasvavalle kaupunkiseudullemme.

Turun ensi vuosi näyttää valoisalta. Toivon erityisesti, että teemme täällä yhdessä jokaisena ensi vuoden päivänä parempaa kaupunkia.

Toivon valoa teidän kaikkien uuteen vuoteenne näillä Heli Laaksosen varsinaissuomalaisen positiivisilla sanoilla:

Uure vuore ohjei:
Ot käpy pois kenkäst.
Kaar vesi pois saappaast.
Nost ämpär silmiltäs.
Jua kuppis tyhjäks.
Ol ilone, ol valone, ol pulune.
Älä lait kät sirkkeli.
Älä purot kirvest kintuil.
Älä unohr kotti avaimi.
Älä karot annetui syrämei.

Heli Laaksonen

Gott nytt år!

Hyvää uutta vuotta!