Turku katsoo rohkeasti huomiseen ja kasvaa kestävästi

Turku on ainutlaatuinen kaupunki, jossa kohtaavat Suomen historia, kaunis saaristo, elävä kaupunkikulttuuri, korkea osaaminen ja kansainvälinen ilmapiiri. Turun kaupunkiseutu kuuluu väestöennusteiden perusteella Suomen kolmeen tulevaisuudessa kasvavaan kaupunkiseutuun. Turulla on kaikki avaimet menestykseen, mutta se ei tule itsestään. Päätöksillä vaikutetaan kaupungin tulevaisuuteen. Haluaisin, että Turussa katsottaisiin yhdessä rohkeasti huomiseen ja rakennettaisiin kestävästi kasvavaa kaupunkia.

Turun pitää olla ylpeästi Turku ja menestyä vahvuuksillaan. Meidän on vaalittava Turun historiallisuutta suojelemalla vanhoja rakennuksia ja täydennysrakentamalla kaupunkia olemassa oleva ympäristö huomioiden. Vihreässä Turussa uudet rakennukset ja suojellut historialliset kohteet sommitellaan yhteen. Kaupunkitilaa varataan nykyistä enemmän oleskelulle, sillä se, miksi ihmiset haluavat tulla Turkuun ja sen keskustaan, syntyy siitä mitä siellä on: elävä kaupunkikulttuuri. Sitä on vahvistettava kävelykaduilla, uusilla viheralueilla, leikkipaikoilla, oleskelutiloilla ja kulttuurilla. Aurajoen rantaan syntyvä kulttuuriranta konserttitaloineen, teattereineen, museoineen ja esiintymistiloineen vahvistaa Turkua kulttuurikaupunkina. Ranta hiljennetään liikenteeltä ja avataan yhteisille kokemuksille, monenlaiselle kulttuurille ja ihmisille.

Kaupunki ei voi kasvaa kestävästi, jos se kasvaa autoliikenteen varaan. Turku on pohjoismaiden suurin kaupunkiseutu ilman raideliikennettä. Raitiotie on lisännyt kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa niin joukkoliikenteen käyttöä kuin radan varrelle syntyviä uusia investointeja. Turku tarvitsee raitiotien. Se on kaupunkikehityshanke, jolla Turku kertoo halustaan kasvaa kestävästi ja kehittyä elävänä eurooppalaisena kaupunkina tulevina vuosikymmeninä.

Kestävästi kasvava kaupunki merkitsee myös sitä, että asuinalueiden välistä segregaatiota puretaan. Tarvitsemme eri alueille eri hintatason asuntoja ja monipuolista rakentamista. Palvelujen on toimittava ja tilojen oltava turvalliset ja terveelliset kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa rakennuksissa. Niiden korjaaminen on tärkein investointikohteemme. Samalla meidän on investoitava myös kasvuun, sillä hyvinvoivien kaupunkilaisten kaupunki tarvitsee tuloja. Niitä syntyy, kun asukkaat ja yritykset haluavat muuttaa Turkuun ja jäädä – kaupunkiin, joka uskoo itseensä ja huomiseen.