Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on vastattava

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat puhuttaneet Turussa viime aikoina runsaasti, koska kykenemättömyys tarjota palveluja riittävän nopeasti ja tiheästi niitä tarvitseville on korostunut. Poikkeusaika on lisännyt ongelmia, mutta ilmiö on syvemmällä: lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt jo pidemmän aikaa. Yhteiskunta ei ole kyennyt reagoimaan tähän yhtä nopeasti, mutta nyt on pakko.

Tarvitsemme sekä akuutteja toimenpiteitä että pidemmälle suuntautuvia ratkaisuja, jotta pystymme tarjoamaan lapsille ja nuorille apua ajoissa. Akuutteina toimenpiteinä hoitojonojen purkamiseksi tarvitaan lisää henkilökuntaa, jota onneksi ollaankin palkkaamassa sekä Turussa että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Turussa on suunniteltu lisähenkilöstöä jalkautumaan erityisesti sinne, missä lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tavoitetaan eli kouluihin, päiväkoteihin ja perheneuvoloihin. Nämä henkilöstölisäykset on toteutettava viipymättä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi pidemmällä aikavälillä tarvitaan monenlaisia toimia. Tämän päivän lapset ja nuoret elävät hyvin erilaisessa maailmassa kuin aiemmat sukupolvet ja ongelmista pystytään puhumaan usein avoimemmin. Vanhemmilla ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla tulisi olla työkaluja tukea lapsia ja havaita ongelmat ajoissa sekä tietoa siitä, miten toimia.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten on saatava säännöllistä koulutusta mielenterveyskysymyksissä ja kouluissa on oltava riittävästi koulupsykologeja. Neuvoloissa on syytä keskustella vanhempien kanssa jo varhain mielenterveyteen liittyvistä asioista. Koko perheen sekä nuorten matalan kynnyksen apua tarvitaan lisää ilman lähetteitä ja kynnyksiä hakea apua. Jotta ammattilaisia olisi riittävästi paitsi Turussa, myös muualla maassa, pitää määritellä oikea taso mielenterveyden ammattilaisten koulutusmäärille.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisessä on kyse isosta yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Joka neljännellä nuorella on jokin mielenterveyden ongelma. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa olla reagoimatta näihin nuorten ikäluokkien tavallisimpiin terveysongelmiin. Jokaisen apua tarvitsevan lapsen ja nuoren on saatava sitä nopeasti. Siitä meidän kaikkien on pidettävä huolta yhdessä.