Suojellaan lähiluontoa

Luonto – jos sitä ei ole, ei ole mitään. Siksi luonnonsuojelu on aina tärkeä ja ajankohtainen kysymys vaaleissa. Turussa on rikas luonto, ainutlaatuinen Saaristomeri, lehtometsät, Suomessa harvinaisia lajeja ja asukkaiden jokapäiväinen lähiluonto männikköineen ja kallioineen. Jokaisella lajilla on itseisarvo, jota ei voi alistaa millekään, sillä olemme lyhytnäköisellä tiellä, jos teemme voittoja luonnon ja sen monimuotoisuuden kustannuksella.

Koronavuoden aikana ihmiset ovat löytäneet luonnon ihan uudella tavalla ja se on hyvä, sillä luonnossa oleminen lisää tutkitusti hyvinvointia. Luontoa pitää suojella sen itsensä ja ihmisten hyvinvoinnin takia ja siinä kaupungeilla on tärkeä tehtävä. Kaavoituksessa ja rakentamisessa pitää aina ottaa huomioon luontoarvot: suojeltavat lajit, ihmisten virkistysalueet ja eläinten viherkäytävät on säilytettävä. Turkua rakennetaan ja laajennetaan jatkuvasti, mutta tämä täytyy tehdä sopusoinnussa luonnon kanssa.

Turku on vehreä ja merellinen kaupunki, jossa jokaisen asukkaan on voitava päästä helposti lähiluontoon ja meren rannalle. Esteettömiä luontoretkikohteita tarvitaan lisää ja puistojen ja lähimetsien monimuotoisuutta on lisättävä. Turun metsäohjelman kunnianhimon tasosta on pidettävä kiinni ja Saaristomeri suojeltava tulevillekin sukupolville läjittämällä ruoppausmassat vihdoin muualle. Kun huolehdimme luonnosta, huolehdimme tulevaisuudesta.