Koti kuuluu jokaiselle

Koti kuuluu jokaiselle. Siitä huolimatta Turussa on useita satoja asunnottomia: vuoden 2019 lopussa tehdyn kartoituksen mukaan 459 turkulaista oli vailla kotia. Asunnottomuus liittyy moniin muihin haasteisiin elämässä, kuten työttömyyteen, päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä syrjäytymisen uhkaan. Siksi asunnottomuutta ei voida koskaan hoitaa pelkästään, vaan ihmistä on autettava kokonaisvaltaisesti.

Turussa on valtuuston hyväksymä ohjelma asunnottomuuden vähentämiseksi, jota on edistettävä suunnitelmallisesti. Työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi on tehtävä asumisneuvonnalla, palveluohjauksella ja yksilöllisillä tukitoimilla. Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja aiempaa enemmän erilaisiin tarpeisiin sopivia tukiasuntoja. Nuorille asunnottomille on asetettava kodin saamisen takuuaika.

Turussa toteutetaan monen muun kunnan lailla asunto ensin -periaatetta, jossa asuminen on jokaisen ihmisen oikeus. Kun on asunto, ihmisillä on paremmat edellytykset myös elämän muiden ongelmien korjaamiseen. Tästä on maailmalta ja Suomesta hyviä kokemuksia. Tätä periaatetta on hyvä noudattaa myös jatkossa.

Meidän tärkeimpiä tehtäviämme on huolehtia erityisesti heistä, joilla ei mene hyvin. Siinä mitataan onnistumisemme yhteiskuntana. Kenelle tahansa meistä saattaa elämän aikana kehittyä vaikeuksia, kuten riippuvuutta päihteistä tai mielenterveyden ongelmia, jotka johtavat uusiin ongelmiin. Haluan Turun olevan inhimillinen kaupunki, jossa kaikki saavat parasta mahdollista hoitoa ja tukea jaloilleen pääsemiseksi. Haluan Turun olevan kaupunki, jossa kenenkään ei tarvitse elää ilman kotia.