Kestävällä taloudella ei jätetä velkoja lasten maksettaviksi

Talous on yksi ihmisiä eniten kiinnostavista kuntavaaliteemoista ja hyvä niin. On tärkeää huolehtia yhteisistä varoistamme niin, että niillä luodaan hyvää kaupunkia tämän päivän asukkaille eikä syödä myöskään tulevien kaupunkilaisten elinmahdollisuuksia. Siksi kestävä talous on yksi keskeinen osa kestävää, vihreää kaupunkia.

Jotta pystymme luomaan hyvinvointia, pitää tuloja olla riittävästi. Lisää tuloja saadaan, kun kaupunkiin muuttaa asukkaita ja yrityksiä ja kun mahdollisimman moni kaupunkilainen saa töitä aktiivisilla työllisyystoimilla. Jotta Turkuun halutaan tulla ja jäädä, kaupungin pitää olla toimiva, viihtyisä ja vetovoimainen. Palvelujen pitää olla helposti saavutettavissa ja katseen suuntautua eteenpäin, sillä taantuva kaupunki ei houkuttele. Siksi usein pelkkinä menoerinä keskusteluissa esiintyvät kasvuinvestoinnit ovat tärkeitä myös tulojen kannalta. Jos kaupunkia ei kehitetä, ei synny uusia tuloja, joilla voidaan huolehtia kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Viimeinen sammuttaa valot -politiikka ei ole kestävää taloudenhoitoa.

Usein kysytään, mistä pitäisi säästää, vaikka oikeampi kysymys olisi, miten rahat käytetään hyvinvoinnin kannalta parhaalla tavalla. Tärkeintä on ennaltaehkäisy. Kun palveluja ja tukea tarjotaan ajoissa ja matalalla kynnyksellä, olivat ne sitten hyviä liikuntapaikkoja, kulttuuria, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, ikäihmisten kotihoitoa tai perhetyötä, ihmisten voivat paremmin, eikä ongelmia välttämättä synny. Kun syntyy, niiden hoitamiseen riittävät resurssit, kun raskaampien palvelujen jonot eivät ole liian pitkiä peruspalvelujen toimiessa.

Pikaratkaisujen, kuten menoleikkausten tai veronkorotusten sijaan, tarvitaan talouden pitkäjänteistä suunnittelua ja rakenteellisia uudistuksia. Työntekijät tietävät usein hyvin, miten asiat voisi hoitaa vieläkin paremmin; siksi ruohonjuuritasolle tarvitaan porkkanoita käytäntöjen kehittämiseen. On oltava luovuutta: Turussa esimerkiksi onnistuttiin lisäämään lähikirjastojen aukioloja itsepalvelulla sen sijaan, että palvelut olisi jouduttu kokonaan lopettamaan. Tapoja tehdä toisin on olemassa.

Investointeja voidaan toteuttaa velalla, joka aikanaan maksetaan takaisin. Jokapäiväisiä menojamme emme voi kuitenkaan rahoittaa velkarahalla, sillä silloin tulevat sukupolvet maksaisivat omien palvelujensa sijaan meidän palvelujemme velkoja. Vihreä kaupunki on sellainen, jonka haluamme jättää lapsillemme paremmassa kunnossa, mitä itse sen saimme. Siksi se on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävä.