Kaupunkilaisten kaupungissa kaikki voivat osallistua

Turku on kaikkien turkulaisten yhteinen kaupunki. Jokaisen äänen on kuuluttava kaupungissa, niin lasten kuin aikuisten, vuokralla asuvien kuin maanomistajien, pansiolaisten kuin portsalaisten. Jotta Turku olisi kaikkien asukkaidensa näköinen, tarvitsemme erilaisia keinoja vaikuttaa ja osallistua kaupungin rakentamiseen.

Demokratia on keskeinen keino ohjata kaupungin suuntaa. Äänestämällä vaaleissa voi vaikuttaa siihen, keitä on päättämässä ja minkälaisia asioita viedään eteenpäin. Turkuun valitaan kuntavaalien jälkeen ensimmäinen pormestari, joka johtaa kaupunkia. Pormestarimalliin haluttiin Turussa siirtyä siksi, että se lisää päätöksenteon avoimuutta ja luo suoremman yhteyden kaupungin johtamisen ja kaupunkilaisten välille. Pormestariston työnkuvaan kuuluu minusta oleellisesti säännöllinen vuoropuhelu kaupunkilaisten kanssa esimerkiksi vierailemalla eri puolilla kaupunkia, järjestämällä kuulemistilaisuuksia, pitämällä avoimia ovia ja viestimällä sosiaalisessa mediassa.

Demokraattisen vaikuttamisen lisäksi tarvitaan muitakin keinoja. Turussa käynnistettiin osallistava budjetointi vuonna 2020 ja se tuotti lukuisan joukon upeita ehdotuksia esimerkiksi taidetyöpajoista, kuntoportaista, kukkaniityistä ja ulkokuntosaleista eri puolille kaupunkia. Asukasbudjetointia on jatkettava tulevina vuosina. Miljoonan euron budjetti joka toinen vuosi on konkreettinen keino toteuttaa asukkaiden näköistä kaupunkia. Kansalaispaneelit ja asiakasraadit ovat hyviä keinoja kehittää kaupungin palveluja ja toimintaa paremmin arjen tarpeita vastaaviksi. Puistopiknikit, siivouspäivät ja monenlaiset pienimuotoiset kaupunkilaisten luomat tapahtumat tekevät kaupungista viihtyisän ja omaleimaisen. Tällaiseen on suhtauduttava kannustavasti. Aktiivisten ja luovien ihmisten kaupunki on hyvä kaikille.

Jotta kaikenikäiset kaupunkilaiset voivat osallistua yhteisen kaupunkimme tekemiseen, pitää lapsia ja nuoria kuulla erityisesti lastenparlamentin ja nuorisovaltuuston kautta sekä heidän arjessaan kouluissa ja päiväkodeissa. Päättäjien olisi hyvä järjestää erikseen kuulemisia lapsille ja nuorille; minulle on ollut erityisen arvokasta kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässä tavata koululuokkia, joista on tullut konkreettisia ja fiksuja ehdotuksia arjen parantamiseksi. Erilaiset vaikuttajafoorumit, kuten vanhus-, vammais- ja monikulttuurisuusneuvosto tuovat tärkeän lisän kaupunkiin pohtimalla sitä juuri heidän näkövinkkelistään ja tuomalla näitä näkemyksiä päätöksentekoon.

Erilaisilla sähköisillä ja fyysisillä tavoilla osallistua yhteisen Turkumme tekemiseen rakennetaan monimuotoista kaupunkia, jossa viihtyvät erilaiset asukkaat. Meillä kaikilla on yhtä arvokas ääni kaupungissa – käytetään sitä!