Ilmastotavoitteista totta

Ilmastonmuutos torjutaan nyt. Ratkaiseva rooli on kaupungeilla, joissa voidaan tehdä konkreettisia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi. Turun on oltava kunnianhimoinen ilmastotaistelija, jotta voimme sanoa tuleville sukupolville tehneemme kaikkemme koko maailmaa muuttavan ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Edelläkävijät menestyvät, sillä siirtyminen hiilineutraaliin aikaan luo myös uutta vihreää taloutta, innovaatioita ja työpaikkoja.

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki 800-vuotissyntymäpäivänään vuonna 2029. Vuoden 1990 tasosta päästöjä on tähän mennessä onnistuttu vähentämään noin 50 %, mikä on hieno saavutus. Suurin työ on kuitenkin vielä edessä, sillä helpoimmat ratkaisut on tehty ensin. Energiakäänne on ollut Turussa iso ja meidän pitää varmistaa, että pystymme suunnitelmien mukaisesti luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä lämmityksessä kokonaan ensi vuonna. Polttoon perustumattoman lämmityksen osuuden on oltava koko ajan suurempi, missä auttavat niin kiertotalouden ratkaisut kuin uusiutuvat energianlähteet.

Isoin työ Turussa on liikenteen päästöjen vähentämisessä. Ne ylittivät viime vuonna ensi kerran kaukolämmön osuuden, sillä siinä missä energiaratkaisuja on onnistuttu tekemään, liikennettä koskevat päätökset ovat vielä pääosin tekemättä. Tarvitsemme houkuttelevampia pyöräväyliä pyöräilyn lisäämiseksi ja tiheämmin liikennöivää joukkoliikennettä. Tämän vuoksi meidän on toteutettava päätökset keskustan pyörätieverkon täydentämisestä ja runkobussilinjoista. Tarvitsemme raitiotien kestävästi kasvavaan kaupunkiin, sillä raiteilla on ollut kaikissa Euroopan raidekaupungeissa merkittävä rooli joukkoliikenteen käytön lisäämisessä. Tarvitsemme myös latausinfraa sähkö- ja kaasuautoille, selkeämpiä väyliä keskustassa eri kulkumuodoille ja laajemman kävelykeskustan.

Seuraavalla vaalikaudella Turussa pitää ottaa käyttöön päästöbudjetti, jonka avulla seurataan ja vähennetään päästöjä. Tarvitsemme lisää kiertotaloutta, energiatehokasta rakentamista, kasvisruokaa ja luontoa, joka toimii sekä hiilinieluna että lisääntyvien tulvahuippujen hillitsijänä. Ennen kaikkea tarvitsemme kaikki turkulaiset mukaan tavoitteiden toteuttamiseen. Tehdään yhdessä kestävä kaupunki, jonka voimme ylpeinä jättää lapsillemme