Huominen rakennetaan maailman parhaissa kouluissa

Suomalainen peruskoulu ja varhaiskasvatus ovat kultakimpaleita, joita meidän on vaalittava. Ne ovat mahdollistaneet sen, että kenestä tahansa on voinut tulla mitä tahansa riippumatta siitä, minkälaisista taustoista on lähtöisin. Tämä on tasa-arvon kulmakivi ja paras keino siihen, että Suomi menestyy tulevaisuudessakin. Kun kaikkien osaaminen saadaan käyttöön, syntyy työtä, ajattelua ja keksintöjä, jotka voivat viedä meidät mihin vaan.

Tutkimustulokset osoittavat, että lapsen taustalla on alkanut olla aiempaa suurempi merkitys koulumenestyksessä ja jatko-opinnoissa. Tähän meillä ei ole varaa. Laadukas peruskoulu ja sitä edeltävä varhaiskasvatus ovat asioita, joista emme saa tinkiä. Niihin on panostettava kaikkina aikoina. Meidän ei tule hyväksyä sitä, että sukupuoli vaikuttaa lukutaitoon, äidinkieli jatko-opintopaikkaan tai perheen taloudellinen tilanne mahdollisuuteen opiskella. Eniten tukea on suunnattava sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Tasa-arvoinen koulutus tehdään todeksi kunnissa. Turku on hieno koulutuskaupunki, jossa voi saada laadukasta opetusta eskarista korkeakouluihin. Tämä vaatii pontevaa työskentelyä koulutuksen puolustamiseksi. Kuusitoistavuotisen valtuustourani aikana vihreiden budjettitavoitteissa on aina ollut kärjessä opetuksen riittävien resurssien turvaaminen. Kun Suomessa luovuttiin subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, Turussa, kuten monissa muissakaan kaupungeissa, ei otettu tätä käyttöön siksi, että halusimme puolustaa yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen. Haluan jatkaa työtä näiden tavoitteiden eteen.

Kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, koulutus on isoin kuntiin jäävä kokonaisuus. Siitä ei tule taloudellisissa paineissa leikata niin, että opetuksen taso kärsii. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa voidaan huomioida lasten erilaiset tarpeet ja auttaa lapsia ajoissa, kun niissä on riittävästi osaavaa ja jaksavaa henkilökuntaa työskentelemässä niin opetuksen kuin sen tukemisen parissa.

Koulut ja varhaiskasvatus ovat paras sijoituksemme hyvään huomiseen.